Privacy Policy

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky v rámci internetového obchodu Lovelies dostupném na lovelies.cz dává kupující souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech na dobu neurčitou. Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Správce je oprávněn k uvedeným osobním údajům přiřazovat i další zákazníkovy osobní údaje. V případě žádosti ze strany zákazníka jsou jeho osobní údaje odstraněny z databáze.

Kompletní obchodní podmínky zde